WESTPRINT mundëson fushata publicitare, printim fletepalosje, revistash, librash, etj.

West Print u krijua në vitin 2006 dhe shumë shpejt u shndërrua në një nga shtypshkronjat më të njohura në vend në fushën e prodhimit të librave në Shqiperi.

Me cilesinë e lartë dhe me teknologjinë më të mirë gjithmonë të rinovuar sipas Standarteve Europinane me kerkesat e larta profesionale është shndërruar në Shtypshkronjën e preferuar për shume Shtëpi dhe ente botuese shqiptare dhe të huaja.

Gjithashtu WestPrint është partner serioz për mjaft bashkepunime cilësore dhe me rendiment për shtypshkronja të tjera.

West Print është një libërprodhues dhe një njesi printimi ku mund të trokisni pa u menduar dy herë!